wijsheid.

Wat is wijsheid?vroeg iemand in mijn droom. ik probeerde te zeggendat wijsheid over allebei gaatover uitersten omarmen over elke keer opnieuwtot de ontdekking komendat het allebei waar is: de magieen het geploeterhet een niet waarder dan het ander dat de weg je gewezen wordten dat je het zelf uit moet zoeken dat hoop overal isen […]

als het licht terugvalt.

En hoe het dan toch ook ineensals een lichtglimp bij donkere hemelweer terug kan zijn: Het vertrouwen, de moed, plezier. De hele dag al kwijtik wanhopig op zoekelk laatje in mijn achterhoofd uitkammendhet spoor terugvolgend naar waar ik het voor het laatst voeldede broodkruimels die ik eerder achterliet, verdwalendmet grote moeite de ene voor de andereop de tast […]

ik kijk naar buiten.

Ik kijk naar buiten. Het uitzicht van mijn kantoorbestaat vooral uit daken.Pannen, platen, af en toe een raam.Dingen die stil staan. En toch.Toch als ik beter kijkwapperen er vlaggendrie, nee vier, nee zes. Twee dennenbomen wiegenzachtjes met hun takkentrots boven alles uit. Geen wolkje aan de hemelmaar soms wel een vogel– en nog een. En […]

verstil.

zo veel gedachtengevoelens gekletsgedoe in mijn hoofd zou je niet zozou beter zijn alszou eigenlijk dit lijkt me niet goedlijkt echt niet okélijkt geen goed idee en weet je dan nietweet je nou welweet je wel hoe zo moe ben ik nuzo moe dat ik schreeuwkan die herrie ook uit het antwoord is luidalles wordt […]

vind rustig je weg.

Dat je soms alleen bentbetekent niet dat je alleen bentDe mensen om je heenzijn om je heen De grond gaat niet wegde hemel blijftEindeloze ruimtedie je opvangt en voedt Hoe stil je ook staatje staat nooit stilGeen moment is verspildhet maakt niet uit wat je doet Het maakt uit wat je doetzachtjes maak je verschilAls […]

jij een tunnel, ik de zee.

Was ik maar een tunnel,stond er op een brugwachtershuisje in Middelburg. Ik glimlachte, maakte een foto en rolde mijn koffertje verder richting de airbnb. Soms zou ik het ook wel willen,een tunnel zijn. Gewoon rechtdoor, niks anders dan dat. Niets dat me af kan leiden van mijn eigen koers. Geen getwijfel over links of rechts. […]

een kerstverhaal.

Een lange reiswe zijn nu hierGod weet waaromhet liep zowe liepen zo Zo hadden we het niet bedachtmaar dit waren de enige stappen die we konden zettendus we zijn nu hieren God weet waarom Er is weinig om aan vast te houdenweinig anders dan elkaardan de chaos van vandaaghet tastbare van dit momentdit moment En […]

1 2 3 4 6
Translate »