jij een tunnel, ik de zee.

Was ik maar een tunnel,stond er op een brugwachtershuisje in Middelburg. Ik glimlachte, maakte een foto en rolde mijn koffertje verder richting de airbnb. Soms zou ik het ook wel willen,een tunnel zijn. Gewoon rechtdoor, niks anders dan dat. Niets dat me af kan leiden van mijn eigen koers. Geen getwijfel over links of rechts. […]

een kerstverhaal.

Een lange reiswe zijn nu hierGod weet waaromhet liep zowe liepen zo Zo hadden we het niet bedachtmaar dit waren de enige stappen die we konden zettendus we zijn nu hieren God weet waarom Er is weinig om aan vast te houdenweinig anders dan elkaardan de chaos van vandaaghet tastbare van dit momentdit moment En […]

heel mijn hart.

heel mijn harthet klopthet klopthet klopt steeds vakeren het breekt steeds verder open ik word minder bangvoor het breken, steedsblijkt iets verborgen iets ver onder de brokstukkenvalt nu in het licht

vandaag.

beetje in de war vandaagalles door elkaar vandaagweet niet wat of waar vandaagwie of waarom zwaar vandaag alles lijkt wel stroop vandaagdingen in de knoop vandaagrommel in mijn hoofd vandaagzoeken naar de hoop vandaag luister wat muziek vandaagneem een warme douche vandaagallerchillste trui vandaagdoe maar rustig aan vandaag ogen even dicht vandaagwoorden op papier vandaagliedjes […]

overgave.

Op de rand van mijn verstandde grenzen van mijn kennendaar waar ik steeds weer strandvoorbij mijn eigen eindenverdwaal in mijn verlangen Daar, precies daarbegint de zeeeindeloos strekt ze zich uitnaar mij en iedereen Ze wil dragen en omgevenblijft vragen me volledigaan haar golven over te gevente drijven en te zwemmenin bodemloos vertrouwen de golven tot […]

samen.

Zullen we samen mens zijn? Zullen we samen bang of niet bang zijn, samen voorzichtig zoeken naar wat het beste is? Samen stappen zetten, één tegelijk lijkt me genoeg. Zullen we samen hier zijn, hier in dat grote veld van mogelijkheden – soms te groot, te veel, maar nooit recht en alles in kleur. Zullen […]

zonder tijd te zijn.

Geef me tijd om te schrijvenmijn aandacht te vertragenvragen laten komendromen te ontwarengedachten bovendrijven Geef me tijd om stil te staanroerloos aan het oppervlaktot ik de beweging eronder voelzintuigen langzaam aande wolken langs voel komen Geef me tijd om zonder tijd te zijntot het blauw van de hemel begint te dagende dingen niet meer bestaan […]

1 2 3 4 5
Translate »